RAČUNOVODSKE STORITVE

Storitve nudimo najrazličnejšim strankam, tako po velikosti, njihovi dejavnosti, kot obliki podjetja.
Specializirani smo za vodenje računovodstva družbam, zasebnikom in društvom. Z enostavno web aplikacijo vam omogočimo, da imate vpogled v poslovanje kadarkoli in kjerkoli.

Nudimo:

1. Online (brezpapirno) računovodstvo
2. Klasično računovodstvo
3. Računovodstvo na sedežu vašega podjetja

Naše storitve:

1. vodenje glavne knjige;
2. analitične evidence saldakontov;
3. obračun osnovnih sredstev (amortizacije in prevrednotenja);
4. vodenje plačilnega prometa;
5. knjiženje maloprodaje
6. obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih in drugih honorarjev z izdelavo vseh z zakonom predpisanih poročil povezanih s temi izplačili;
7. obračun davka na dodano vrednost in vodenje davčnih evidenc;
8. izdelava medletnih bilanc;
9. izdelava letnih računovodskih izkazov v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi; 
10. izdelava drugih z zakonom predpisanih poročil (poročila Banki Slovenije, SURS, AJPES, ZPIZ…);
11. svetovanje na davčnem in računovodskem področju;
12. Priprava dokumentacije za potrebe bank;
13. izdelovanje poročil za potrebe podjetja;
14. sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih;
15. Izstavljanje E-računov
16. Izterjave preko opominov in e-izvršb
17. razne druge storitve po želji stranke (npr. obračun obresti, urejanje kadrovskih zadev,…)

w-video

Imate vprašanje?

Obrnite se na naše svetovalce, ki so vam na voljo za vsa vaša vprašanja.