NOVICE

Posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost

14.12.2016
Po Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 je plačilo za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku lahko tudi trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno, saj ti termini niso zakonsko opredeljeni) opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Poročanje o podeljenih štipendijah 2016

14.12.2016
Štipenditorji morajo za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 oddati podatke do 31. 12. 2016. Kdo mora poročati?

Januar prinaša novost za plačevanje prispevkov s.p.

14.12.2016
Samozaposlene osebe prispevke izračunavajo mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSVZ obrazcu), ki je določen s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost.